OUR BENEFICIARIES   |   ARCHIVES  |   HEALTH RESOURCES
List Of Donation Received For Live To Give Hope Fund From FY 2017-18
Sr. No. Donor LGH LGH - Rural
Health Fund
1 VIVEK BHUPENDRA MAPARA 5,00,000 -
2 YASMIN RUSTOM ERANEE / MOHAN HEJAMADI 2,00,000 -
3 SONU B. KRIPALANI 2,00,000 -
4 SUNANDA BERNARD FERNANDES 1,00,000 -
5 SCAN DÉCOR 51,000 11,000
6 HARSHA NANUBHAI DESAI 32,000 -
7 AMIT S. RAJDEV 27,000 -
8 DISCIPLES OF SWAMI RAM BABAJI 13,504 -
9 MAHARUKH MANEKSHAW 11,000 -
10 NITIN G. AWALE 11,000 -
11 G. RUKMABAI 10,000 -
12 VIDYANAND SARASWATI 10,000 -
13 LEELA KRIPLANI 10,000 -
14 ASHOK PATNI 7,000 -
15 VAISHALI C MATHIA 5,000 -
16 C. T. RAMAKRISHNAN 5,000 -
17 MANISH TALWAR 5,000 -
18 ANIL ROHRA 4,000 -
19 H. L. COLLEGE OF COMMERCE 2,800 -
20 USHA RAHEJA 2,150 -
21 RAVINDRA V. BHIDE - 1,59,000
22 MANOJ SAVALANI - 50,000
23 P. J. SHINDE - 25,000
24 RAMESH HASSANAND NICHANI HUF - 20,000
25 POOJA RAHEJA SHARDA - 20,000
26 KENNY NAINANI - 8,500
27 GYAAN & PARINA DADLANI - 6,420
28 PRAKASH KALWANI - 6,000
29 CHANDRU SAMTANI - 5,085
30 VASHI LALCHANDANI - 5,000
31 ARIANA NANDU PARYANI - 5,000
32 SANJU KARNA - 4,900
33 NARI DADLANI - 4,675
34 NARESH CHAWLA - 4,675
35 DEEPAK THADANI - 4,675
36 AKASH MANKANEY - 4,150
37 RUKHMANI DAYARAM - 4,100
38 SUNITA RATNANI - 3,450
39 SURENDRA WADHWANI - 3,260
40 POOJA LALCHANDANI - 3,100
41 POORNIMA MAJUMDAR - 2,500
42 KANTA RAHEJA - 2,500
43 SAILESH GANWANI - 2,337
44 ADITI TORANI - 2,100
45 SHANN THANGAL - 2,056
46 SHANN PRERNA NANKANI - 2,000
47 PRAKASH SHARMA - 2,000
48 KUMAR LAUNGANI - 2,000
49 AARTI PRIMLANI - 2,000
50 RAVI DHOWLANI - 1,870
51 RAMESH MAKHIJANI - 1,870
52 PRADEEP DASWANI - 1,870
53 NARI BUXANI - 1,870
54 SHWETA MALHOTRA - 1,320
55 PASHMINA LALCHANDANI - 1,158
56 VINOD PHOOMUL - 1,085
57 SUDHIR NARENDER BHOJWANI - 1,000
58 SNEHA PUNJWANI - 1,000
59 SANDHYA LAKHANI - 1,000
60 RASHMI SAVALANI - 1,000
61 NISHA BATRA - 1,000
62 DIMPLE BUXANI - 1,000
63 BHAVNA NAINANI - 1,000
64 ASHOK HOTWANI - 1,000
65 ASHA RAJWANI - 1,000
66 SARTHAK KARNA - 980
67 MUSKAN HOTWANI - 980
68 AARTI DINESH PRIMALANI - 980
69 RAGHAVENDRA KAMATH - 500
Grand Total 12,06,454 4,00,966
List Of Donation Received For Live To Give Hope Fund From FY 2017-18
(April 2017 to November 2017)
Sr. No. Donor LGH LGH - RHU
Fund
1 HARSHA NANUBHAI DESAI 21,000
2 HARSHA NANUBHAI DESAI 11,000
3 P. J. SHINDE
25,000
4 MANISH TALWAR 5,000
5 AMIT S. RAJDEV 27,000
6 ASHOK PATNI 5,000
7 ASHOK PATNI 2,000
8 NITIN G AWALE 11,000
9 DEEPAK THADANI
4,675
10 NARESH CHAWLA
4,675
11 NARI DADLANI
4,675
12 RAVI DHOWLANI
1,870
13 NARI BUXANI
1,870
14 RAMESH MAKHIJANI
1,870
15 PRADEEP DASWANI
1,870
16 SAILESH GANWANI
2,337
17 MANOJ SAVALANI
50,000
18 POOJA RAHEJA SHARDA
20,000
19 DISCIPLES OF SWAMI RAM BABAJI 13,504
20 PRAKASH SHARMA
2,000
21 AARTI PRIMLANI
2,000
22 ASHA RAJWANI
1,000
23 SUNITA RATNANI
1,000
24 SANDHYA LAKHANI
1,000
25 RASHMI SAVALANI
1,000
26 DIMPLE BUXANI
1,000
27 BHAVNA NAINANI
1,000
28 PASHMINA LALCHANDANI
1,158
29 AKASH MANKANEY
4,150
30 SHANN THANGAL
2,056
31 SHANN PRERNA NANKANI
2,000
32 SNEHA PUNJWANI
1,000
33 ASHOK HOTWANI
1,000
34 SUDHIR NARENDER BHOJWANI
1,000
35 SONU B. KRIPALANI 2,00,000
36 VAISHALI C MATHIA 5,000
37 SCAN DÉCOR 51,000
38 SCAN DÉCOR
11,000
39 CHANDRU SAMTANI
5,085
40 PRAKASH KALWANI
6,000
41 KENNY NAINANI
8,500
42 VINOD PHOOMUL
1,085
43 VIDYANAND SARASWATI 10,000
44 GYAAN & PARINA DADLANI
4,950
45 SURENDRA WADHWANI
3,260
46 ARIANA NANDU PARYANI
5,000
47 VASHI LALCHANDANI
5,000
48 KUMAR LAUNGANI
2,000
49 RAGHAVENDRA KAMATH
500
50 YASMIN RUSTOM ERANEE / MOHAN HEJAMADI 2,00,000
51 SUNANDA BERNARD FERNANDES 1,00,000.00
52 MAHARUKH NAMEKSHAW 11,000.00
53 MRS. USHA RAHEJA 2,150.00
List Of Donation Received For Live To Give Hope Fund From FY 2016-17
Sr. No. Donor LGH LGH - RHU
Fund
1 MR. SALIL VAIDYA
1,001
2 SWAROOP PATIL 3,000
3 MR. MUKESH KANDHARI
20,000
4 MUTHAL PRAMILA D 10,000
5 MS. NEETA MANGTANI 1,000
6 MS. MANSURI FARIBA 1,000
7 AGRA TRADELINK PVT. LTD.
5,000
8 MRS. PREETA DESHMUKH
500
9 HARISH KARKERA 5,000
10 HEMA NITIN SHETH 1,100
11 SWAMI RAM BABAJI'S DEVOTEES 3,560
12 SMT.KAMALA RAHEJA FOUNDATION
2,60,000
13 DONATION BOX COLLECTION 37,789
14 MS. SUNANDA BERNARD FERNANDES 1,00,000
15 DONATION BOX COLLECTION 2,523
16 MUKESH KANDHARI 10,000
17 LAKHI TRUST
5,00,000
18 NIRUPA SHAH 1,000
19 SONU B. KRIPLANI 2,00,000
20 VANDANA JAISINGH
10,000
21 DISCIPLES OF SWAMI RAM BABAJI
13,387
22 RAVINDRA VAMAN BHIDE
1,58,000
23 DONATION BOX COLLECTION 17,638
List Of Donation Received For Live To Give Hope Fund From FY 2015-16
Sr. No. Donor LGH LGH-RURAL
1 M/S.OIL FIELD SUPPLIERS 25,001
2 MS. ARTI PANKAJ PANDEY
1,00,000
3 M/S. NIYATI KETAN FOUNDATION
10,000
4 MR.CHETAN SHAH 10,000
5 MR. V. K. RAINA 1,100
6 M/S. AMARDEEP UDYOG
25,000
7 MR. ANANDA TALUKDAR 2,500
8 MR. SWAPNIL SHAH 4,000
9 MS.SHARDA SUBRAMANIAN 3,000
10 MRS.SHOBHA CHHABRIA 5,000
11 MR. MAHENDRA VIJAY MERCHANT 25,000
12 MR. PANKAJ VORA 1,000
13 MR. C. T. RAMAKRISHNAN 10,000
14 DEVOTEES SWAMY RAM BABA 2,286
15 M/S. SHRI KESHOLAL LHANNA CHARITABLE TRUST
1,00,000
16 VIHANA KHILNANI 5,100
17 SUNANDA BERNARD FERNANDES 1,00,000
18 EAST INDIA HOLDINGS PVT. LTD. 51,000
19 DR.NISHITKUMAR F SHAH 5,000
20 DR.NISHITKUMAR F SHAH 5,000
21 MRS. NEHA CHANGRANI
5,000
22 MS. AJITA BHAT 10,000
23 MS. AJITA BHAT 10,000
24 MS. AJITA BHAT 5,000
25 MR. RAVINDRA VAMAN BHIDE
1,57,000
26 MS. SONAL RAMESH MENDA
40,000